Nieuws Bouledrome
Secretariaat:
Begijnhofweg 2
5812 AE  Heide
0478 - 569 663
KvK Venlo: 14119913
Banknr.: NL33RABO0135708184
www.bouledromevenray.nl
info@bouledromevenray.nl
Grote verrassing voor Eef op 2 januari 2016

Zaterdag is voor de vierde maal in sucsessie het Jeu de Boules Nieuwjaars toernooi
gespeeld in onze prachtige Bouledrome.
Nadat Eef als onze voorzitter, voor aanvang van de wedstrijden zijn Nieuwjaars toespraak
had gehouden werd hij evenals de vele aanwezige boulers direct daarop flink verrast.
Hij zag opeens zijn vrouw, kinderen, familie, buren, vrienden en loco burgemeester
Jan Loonen binnenkomen. Wat is dit?

Loco burgemeester Jan Loonen samen met gedeputeerde Patrick van de Broeck kwamen
hem onderscheiden. Eef werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Dit voor het hele vele werk wat hij met grote inzet in diverse functie’s, vele jaren, voor de
Jeu de Boules sport in alle breedte zowel plaatselijk, regionaal als landelijk heeft gedaan
en nog, in het bijzonder voor JBC Venray 80 en de Bouledrome. Zijn droom in vervulling.

Eef is in 1981 lid geworden van JBC Venray 80, enkele maanden later secretaris en van
1983 t/m 2010 was hij voorzitter. Vanaf de oprichting in 2009 t/m heden is hij voorzitter
van de Stichting Bouledrome voor Venray e.o..Van 2010 t/m 2014 was hij leercoach bij
de NJBB,cursisten opleiden en begeleiden voor de functies van scheidsrechter en
wedstrijdleider. De NJBB waardeert zijn werk enorm.
Een groot applaus volgde, er werd lang zal hij leven gezongen en werd het glas geheven.
Echt verdiend Eef, proficiat. Dat wij nog lang jou enthousiasme en je geweldige inzet
mogen meemaken.
Eef en Marjan Zeelen
Na een dankwoord van Eef volgde een drukke receptie en ging met enige vertraging het toernooi van start. Graag had Eef hier aan
mee willen doen, maar koos uiteraard toch voor het belangrijkere, voor de grote groep mensen die voor hem waren gekomen.
Opspelden lintje door loco burgemeester Jan Loonen
Pluum: Toni en Edgar Ikkert
Op 14 december 2017 organiseerde Match voor vrijwilligers onder
de noemer “vrijwilligerswerk, uit de kunst!” de uitreiking van de
Pluum in de Venrayse Schouwburg.
De Pluum is een waardering voor vrijwilligers die volgens hun
organisatie een pluim verdienen. Tijdens de avond, geopend door
wethouder Anne Thielen, werden door burgemeester Hans Gilissen
in totaal 22 Pluumen uitgereikt aan vrijwilligers die het afgelopen
jaar veel betekend hebben voor hun organisatie. Toni en Edgar van
onze Bouledrome hoorden hier bij en waren erg trots met deze
waardering (zie foto).

Tijdens deze bruisende avond speelden de aanwezigen een
interactief spel geheel in het teken van kunst. De sfeer was erg
gezellig, mede te danken aan de prachtige locatie die mooi
versierd was door Wow Ballonnen en opgeluisterd werd door sfeervolle muziek van d’Accord. 
Kortom: een zeer geslaagde avond!

Motivatie voor aanmelding van Toni en Edgar

 
Voor de stichting  “Een Bouledrome Venray en omgeving” zijn Toni en Edgar Ikkert topvrijwilligers om de volgende redenen:

In het hele  voorbereidingstraject van het tot stand komen van  de Bouledrome is Edgar met zijn bouwkundige achtergrond actief geweest.
Het ging hierbij om opstellen van bouwplannen, overleg met architect en aannemers, inschatten welk deel van de bouw we zelf konden
uitvoeren enz. Gedurende de hele bouw is hij continu aanwezig geweest en heeft waar nodig geassisteerd en advies gegeven.
Tevens heeft hij veel van de vrijwilligers begeleid. Alle metselwerk heeft Edgar zelf uitgevoerd. Bij veel van het timmerwerk, tegelzetten,
aanleg sanitair en aanleg van het speelbanen, heeft hij  een belangrijk aandeel geleverd.
Kortom Edgar was een onmisbare vrijwilliger gedurende het hele traject.
 
Vijf jaar geleden werd de Bouledrome in gebruik genomen. Vanaf dat moment zijn Toni en Edgar de beheerders van het hele kantine-
gebeuren. Samen zorgen ze er al vijf jaar voor dat alles in de kantine en er om heen loopt als een trein. Ze zorgen voor de complete
inkoop, beheer van de kantine en het in conditie houden van de kantine en de rest van het gebouw en het bijhorende terrein.
Verder zorgen ze voor het aansturen en begeleiden van de vrijwilligers voor de kantinediensten. Toni is contactpersoon voor groepen die
in de Bouledrome kennis willen maken met jeu de Boules. Zij maakt de afspraken, ontvangt de gasten en zorgt voor een prima verloop
van betreffende kennismaking jeu de boules. Verder maakt Toni deel uit van het stichtingsbestuur.
 
Samenvattend willen wij opmerken dat de vele uren die beiden in het vrijwilligerswerk voor de Bouledrome steken, voor ons als
stichtingsbestuur aanleiding  is om Toni en Edgar Ikkert voor te dragen voor de Pluum.
Onthulling Kunstwerk

Ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van de Bouledrome in april 2018 heeft Nelly Geurts een schilderij ontworpen.
Tijdens de finale van de Wintercompetitie heeft iedere bouler de gelegenheid gehad om aan de afwerking mee te werken,
dus met de kwast iets op het doek te verwezenlijken. Velen hebben hier gebruik van gemaakt en het resultaat mag er zijn.
Op donderdag 28 juni voor de opening van het grote KBO toernooi is onder grote belangstelling dit kunstwerk door
Burgemeester Hans Gillissen samen met  Nelly Geurts onthuld.
Het kunstwerk heeft nu een mooie permanente plaats in de entree van de Bouledrome gekregen. Iedereen die binnen
komt ziet dan meteen dit mooie doek hangen.
Bouledrome Venray