Nieuws Bouledrome
Secretariaat:
Begijnhofweg 2
5812 AE  Heide
0478 - 569 663
KvK Venlo: 14119913
Banknr.: NL33RABO0135708184
www.bouledromevenray.nl
info@bouledromevenray.nl
Pluum: Toni en Edgar Ikkert
Op 14 december 2017 organiseerde Match voor vrijwilligers onder
de noemer “vrijwilligerswerk, uit de kunst!” de uitreiking van de
Pluum in de Venrayse Schouwburg.
De Pluum is een waardering voor vrijwilligers die volgens hun
organisatie een pluim verdienen. Tijdens de avond, geopend door
wethouder Anne Thielen, werden door burgemeester Hans Gilissen
in totaal 22 Pluumen uitgereikt aan vrijwilligers die het afgelopen
jaar veel betekend hebben voor hun organisatie. Toni en Edgar van
onze Bouledrome hoorden hier bij en waren erg trots met deze
waardering (zie foto).

Tijdens deze bruisende avond speelden de aanwezigen een
interactief spel geheel in het teken van kunst. De sfeer was erg
gezellig, mede te danken aan de prachtige locatie die mooi
versierd was door Woo Ballonnen en opgeluisterd werd door
sfeervolle muziek van d'Accord.
Kortom: een zeer geslaagde avond!
Motivatie voor aanmelding van Toni en Edgar
 
Voor de stichting  “Een Bouledrome Venray en omgeving” zijn Toni en Edgar Ikkert topvrijwilligers om de volgende redenen:

In het hele  voorbereidingstraject van het tot stand komen van  de Bouledrome is Edgar met zijn bouwkundige achtergrond
actief geweest. Het ging hierbij om opstellen van bouwplannen, overleg met architect en aannemers, inschatten welk deel van
de bouw we zelf konden uitvoeren enz. Gedurende de hele bouw is hij continu aanwezig geweest en heeft waar nodig
geassisteerd en advies gegeven.
Tevens heeft hij veel van de vrijwilligers begeleid. Alle metselwerk heeft Edgar zelf uitgevoerd. Bij veel van het timmerwerk,
tegelzetten, aanleg sanitair en aanleg van het speelbanen, heeft hij  een belangrijk aandeel geleverd.
Kortom Edgar was een onmisbare vrijwilliger gedurende het hele traject.
 
Vijf jaar geleden werd de Bouledrome in gebruik genomen. Vanaf dat moment zijn Toni en Edgar de beheerders van het hele
kantinegebeuren. Samen zorgen ze er al vijf jaar voor dat alles in de kantine en er om heen loopt als een trein. Ze zorgen voor
de complete inkoop, beheer van de kantine en het in conditie houden van de kantine en de rest van het gebouw en het
bijhorende terrein.
Verder zorgen ze voor het aansturen en begeleiden van de vrijwilligers voor de kantinediensten. Toni is contactpersoon voor
groepen die in de Bouledrome kennis willen maken met jeu de Boules. Zij maakt de afspraken, ontvangt de gasten en zorgt
voor een prima verloop van betreffende kennismaking jeu de boules. Verder maakt Toni deel uit van het stichtingsbestuur.
 
Samenvattend willen wij opmerken dat de vele uren die beiden in het vrijwilligerswerk voor de Bouledrome steken, voor ons
als stichtingsbestuur aanleiding  is om Toni en Edgar Ikkert voor te dragen voor de Pluum.
Onthulling Kunstwerk

Ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van de Bouledrome in april 2018 heeft Nelly Geurts een schilderij ontworpen.
Tijdens de finale van de Wintercompetitie heeft iedere bouler de gelegenheid gehad om aan de afwerking mee te werken,
dus met de kwast iets op het doek te verwezenlijken. Velen hebben hier gebruik van gemaakt en het resultaat mag er zijn.
Op donderdag 28 juni voor de opening van het grote KBO toernooi is onder grote belangstelling dit kunstwerk door
Burgemeester Hans Gillissen samen met  Nelly Geurts onthuld.
Het kunstwerk heeft nu een mooie permanente plaats in de entree van de Bouledrome gekregen. Iedereen die binnen
komt ziet dan meteen dit mooie doek hangen.
Feest- en Opendag

Feestdag 22-04-2023 - 10 jaar Boulederome Venray en omstreken

In Oktober 2012 werd de bouledrome in gebruik genomen en op 13 april 2013 was de officiële opening.

Vanwege dit feit was zaterdag, 22 april 2023, het feest voor alle gebruikers, sponsoren en diverse genodigden op het
prachtige Bouledrome complex op het Speulpark aan de Hoopweg met een geweldige grote belangstelling.
Er was koffie met vlaai, diverse toespraken, Cor van Cruijssen met zijn muzikaal gezelschap, het zangkoor Confetti,
komisch spreker Peter Nellen en als afsluiting een groot koud/warm buffet.

Er was ook een grote verrassing. De loco-burgemeester was er voor het uitreiken van een gemeentelijke onderscheiding
aan het echtpaar Edgar en Toni Ikkert. Zij zijn als beheerders bijzondere, zich onderscheidende, onbezoldigde
topvrijwilligers van de stichting "Een Bouledrome voor Venray e.o.". Voor hen is dat vanaf het begin het hele jaar door een
geliefde vrijetijdsbesteding en sport. De Bouledrome is gewoon hun 2e thuis. Zij staan altijd te pas en te onpas klaar voor
de Bouledrome.

Nog een grote verrassing voor Edgar en Toni. Nadat Toni een grote bos bloemen van de Bouledrome voorzitter had
ontvangen werden zij verzocht om mee naar buiten te komen. Op het terras was op de muur een vlag gespannen over iets.
Samen mochten zij de vlag verwijderen en kwam er een bord tevoorschijn met de verrassende tekst "
IKKERTPLEIN".
Een onderscheiding en een plein naar hen vernoemd, heel dik verdiend. Ze waren diep onder de indruk van al dit mooi's.

De organisatie was in één woord geweldig. Heel veel bedankt allemaal.
Iedereen vond het een fantastische, mooie gezellige dag en men ging dan ook voldaan huiswaarts.
Opendag 23-04-2023

Er was, om deze dag kenbaar te maken, in het Venrayse door velen veel tijd en energie in gestoken.
Georganiseerd zijn door vele leden her en der tientallen posters opgehangen en duizenden flyers in brievenbussen bezorgd.
Ook is er door de media op diverse manieren flink meegewerkt om hier bekendheid aan te geven.

Voor de dag zelf zijn veel vaste spelers in hun clubshirt aanwezig om de bezoekers te ontvangen met koffie en vlaai en om
uitleg te geven en als mogelijk om ook met hen een balletje te gooien. Er was een stand ingericht met heel veel informatie
over alles wat maar met boulen te maken heeft.
Alle inzet van velen is niet voor niets geweest. Het aantal belangstellende overtrof flink de verwachtingen.
Diverse mensen hebben zich meteen ter plaatse aangemeld en er volgen er zeker nog meer.
Voor iedereen een zeer goed geslaagde dag.

Voor de nodige informatie zie onze website www.bouledromevenray.nl
Bouledrome Venray