Spelregels Jeu de Boules in een notendop
Let daarbij op de volgende punten:

  - de speler die het but uitwerpt, hoeft niet als eerste te spelen, het mag ook een medespeler zijn.
  - het werpen gebeurt vanuit de werpcirkel, waarbij de voeten contact met de grond moeten houden als er wordt gegooid.
  - verder moet de speler die een boule speelt er goed op letten, dat hij tijdens de worp binnen de cirkel blijft.
  - voordat de boule de grond of een andere boule heeft geraakt, mag de speler niet uit de cirkel komen. Beide voeten dienen
    contact met de grond te houden.
nu komt de tegenpartij aan de beurt. Die gaat proberen een boule dichter bij het but te plaatsen.
  - dit kan door een boule beter te plaatsen
  - of door de boule die “op punt” ligt weg te spelen, bijvoorbeeld door deze boule weg te schieten.

lukt dit niet, dan moet een nieuwe poging ondernomen worden.
  - dit kan zo doorgaan, totdat alle boules van ้้n equipe zijn gespeeld. In dit geval heeft de andere equipe vijf boules over die nog
    gespeeld kunnen worden en een kans maken voor een hogere score.

lukt het de tegenpartij wel een boule dichter bij het but te werpen, dan is de eerste equipe weer aan de beurt.
  - je zou dus kunnen zeggen dat je moet spelen (behalve bij aanvang van een werpronde) wanneer de andere equipe op punt ligt of
    als de andere equipe geen boules meer heeft.

als alle boules van beide equipes zijn gespeeld, wordt er gekeken hoeveel punten er zijn gescoord.
  - iedere boule die beter ligt dan de beste boule van de tegenpartij levert ้้n punt op. Een winnend equipe kan zo per werpronde
    minimaal 1 punt en maximaal 6 punten scoren.

de equipe dat de voorgaande werpronde heeft gewonnen, mag de nieuwe werpronde beginnen.
  - er wordt een nieuwe werpcirkel getrokken op de plaats waar het but het laatst lag.

de equipe dat als eerste 13 punten bereikt, terwijl de tegenstander geen boules meer heeft te spelen, is winnaar.
Voor het officieel beoefenen van Jeu de Boules - Petanque verwijzen we hierbij naar het
internationale spelreglement uitgegeven door de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).

Het begin van een werpronde

Er wordt getost door de equipeleiders.

de equipe dat de toss heeft gewonnen, zoekt een terrein uit en maakt een cirkel met een
   diameter van minimaal 35 centimeter en maximaal 50 centimeter.

vanuit de werpcirkel werpt een speler van dit equipe het kleine houten balletje (ook wel but
   of cochonnet genoemd) uit op een afstand van ten minste 6 meter en ten hoogste 10 meter.

van het equipe dat het but heeft uitgeworpen probeert een speler een boule zo goed mogelijk
   bij het but te plaatsen.
Secretariaat:
Begijnhofweg 2
5812 AE  Heide
0478 - 569 663
KvK Venlo: 14119913
Banknr.: NL33RABO0135708184
www.bouledromevenray.nl
info@bouledromevenray.nl
Bouledrome Venray