Bestuursleden
Hieronder de bestuursleden van de stichting.
Eef zeelen

Voorzitter
Toon van Rens

Secretaris
Jos Janssen

Bestuurslid
Tel.nr. : 077 - 3984869
E-mail : janssen533@home.nl
Toni Ikkert

Bestuurslid
Tel.nr. : 06 - 11400204
E-mail : ikkerttoni51@gmail.com
Het stichtingsbestuur overlegt zeer regelmatig. Aan dit overleg neemt een bestuursdelegatie deel van JBC Venray 80 bestaande
uit de voorzitter en de penningmeester v.w.b. de agendapunten van gezamenlijk belang.
Verder wint het stichtingsbestuur regelmatig advies in bij de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van
de verschillende in de stichting vertegenwoordigde verenigingen.
Secretariaat:
Begijnhofweg 2
5812 AE  Heide
0478 - 569 663
KvK Venlo: 14119913
Banknr.: NL33RABO0135708184
www.bouledromevenray.nl
info@bouledromevenray.nl
Tel.nr. : 0478 - 584380
E-mail : ezeelen@outlook.com
Tel.nr. : 0478 - 569663
E-mail : v.rens@outlook.com
Tel.nr. : 06 - 30333268
E-mail : jan.derikx@gmail.com
Jan Derikx

Bestuurslid
Martin Peeters

Vicevoorzitter
Tel.nr. : 06 - 53875939
E-mail : peeters@rabarber.biz
Tel.nr. : 0478 - 532261
E-mail : jaapjeuken@home.nl
Jaap Jeuken

Bestuurslid
Leon Kleuskens

Penningmeester
Tel.nr. : 06 - 14629412
E-mail : rolisa@ziggo.nl
Bouledrome Venray