Toen in 2000 op het Lovinckplein een jeu-de-boulesbaan werd aangelegd, wilde de KBO deze speelvorm stimuleren voor de ouderen
en Sef Wismans werd de opdracht gegeven om dat vorm te geven. Aanvankelijk wist Sef een groep op de woensdagavond bijeen te
krijgen, maar spoedig was deze te groot voor de toen 2 banen en kwam er een woensdagmiddaggroep. Een groep bestaat meestal
uit 12 á 14 personen, ook nu is dat nog het geval.
De boul-enthousiasten bleven komen en zo kwam er een maandag en dinsdagavond-groep bij. Ook de "Zwarte Plak-groep" ging naar
het Lovinckplein en wel op hun vaste avond, nl. de donderdagavond. Zo waren er 5 groepen, die evenwel ook met elkaar contact hadden
en daarvoor ieder een eigen contactpersoon aanstelden. Hiervan was Toon Jenniskens de voorttrekker.

In de winter lag het spel evenwel stil en daarom ging men denken aan een binnenbaan. Bij Roelanzia in De Houtwerf kon deze worden
aangelegd en met inzet van alle inzetbare boulers werden twee banen in de Houtwerf gerealiseerd, die in de winter van 2001 in gebruik
kon worden genomen.
De groep contactpersonen organiseerde naast de wekelijkse bouledag verder in de loop van het jaar een aantal toernooien, waaraan
iedereen kon meedoen. Met een kleine jaarbijdrage van iedereen konden enkele prijzen worden bekostigd.

Inmiddels was in het winterseizoen 2006/2007 de Jeu-de-boulesbaan verplaatst op het plein tot VÓÓR het dorpspodium. Ook dit
gebeurde met veel eigen arbeid en middels subsidie van Rabobank en Dorpsraad kon e.e.a. worden gerealiseerd.
Op 23 mei 2007 werd aan het begin van het lentetoernooi deze baan officieel geopend door de voorzitter Dorpsraad Sieb Nijssen en
de directeur particulieren Rabobank.

Maar er was nog steeds geen officiële JdB-vereniging. We fungeerden zo ongeveer als onderdeel van  de K.B.O. Ysselsteyn-
Vredepeel. Inmiddels kwam de groep Jan v.d.Pas, die bij Toon op de privé-baan boulde ook op de donderdag meeboulen. Zolang
het buiten kon was dat geen probleem, maar binnen waren maar twee banen. In overleg met Roelanzia werd eind 2007 een 3e baan
toegevoegd, zodat voortaan op iedere speeldag op 3 banen kon worden gespeeld.
Op 23 januari 2008 werd deze baan in gebruik genomen bij het zg. Linders-tournooi. Vanaf toen kon ook de groep van de Pas
binnen jeu-de-boulen.
De Piëlboulers
Ontstaan en voortgang van Jeu De Boules Vereniging de Piëlboulers Ysselsteyn

In 1996 werd op de Zwarte Plak een jeu-de-boulesbaan aangelegd in samenwerking met de gemeente. Deze
werd enige tijd later bijna niet meer gebruikt en na een zeskamp bij de nazit werd door een aantal personen
afgesproken om te gaan jeu-de-boulen op het speelveld op de Zwarte Plak. Bij de eersten hoorden enkele
mensen van de Zwarte Plak, maar ook een aantal (vooral dames) anderen, die wel wekelijks wilden komen
boulen. Zo ontstond een groep boulers, waarvan een damesgroep overbleef die iedere week daar boulde.
Het was ook na afloop altijd gezellig napraten in het zithoekje.
Oprichting Vereniging

Veel was er aan voorwerk verricht, maar uiteindelijk kon de contactpersonengroep op
16 maart 2008 een vergadering uitschrijven, waarin de oprichting werd gedaan van de
Ysselsteynse jeu-de-boulesvereniging genaamd "De Piëlboulers". De aanwezige
zeventig boulers stelden de statuten en het reglement vast. Daarmee was de
vereniging een feit.

De vereniging kent leden en supportleden (de meeste). De leden zijn ook lid van de
NJBB evenals de vereniging als zodanig. De supportleden zijn geen lid van de NJBB.
Als voorzitter werd gekozen Jan van de Pas en secr/penningm. Toon Jenniskens.
Sraar Arts maakt het bestuur compleet, maar ook de contactpersonen van de groepen worden als bestuurslid beschouwd. Inmiddels is
het secretariaat komen te liggen bij Toos Arts, terwijl Toon Jenniskens penningmeester blijft.

Evenals voorheen organiseert het bestuur toernooien en neemt beslissingen inzake de vereniging alsmede voorstellen aan de leden.
We denken hierbij naast de gewone wekelijkse speeldagen aan b.v. zomercompetitie, voorjaarstoernooi (met mooie bokaal gesponsord
door Linders-natuursteen), herfsttoernooi, zowel op de binnen- als de buitenbaan en uitwisselingen met andere verenigingen.
Daarbij ook nog de link naar het Bouledrome in Venray dat in 2012 gereed is gekomen, waar ook onze vereniging een aantal keren per
jaar gebruik van kan maken.
Secretariaat:
Begijnhofweg 2
5812 AE  Heide
0478 - 569 663
KvK Venlo: 14119913
Banknr.: NL33RABO0135708184
www.bouledromevenray.nl
info@bouledromevenray.nl
Bouledrome Venray
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2012  Stichting Een Boule Drome voor Venray en omgeving  •  info@bouledromevenray.nl