het mooie vernieuwde plein met zijn omgeving. Er werden toen Jeu de Boules en tafeltennis wedstrijden gehouden onder de
Heidenaren.

In november kon men in Heide ook al binnen spelen. Herman en Mien Janssen hadden een oud kippenhok omgebouwd tot een Jeu
de Boules accommodatie, een kleine Bouledrome. Zie Dagblad artikel onder rubriek  “Ontstaan van de stichting”. Al vlug was het
niet alleen Heide wat in de herfst- en winterperiode hiervan gebruik maakte, maar ook bijna alle andere clubs uit de gemeente Venray.
Nu kon men het hele jaar door spelen.
In 2000 had Heide 12 deelnemers. dit aantal groeide al heel snel, in 2018 zijn het er 34. De meeste spelen 2x per week, dit op de
maandagavond en donderdagmiddag. Een hele hechte gezellige groep, serieus en enthousiast met het Boulen bezig.

In 2005 is de naam “Hedse Boulers” geboren, er werd een logo ontworpen en aan iedereen een T shirt voorzien van het logo uitgereikt.
Er worden jaarlijks diverse gezellige en bloedserieuze onderlinge toernooien en uitwisselingen met diverse andere verenigingen uit de
omgeving, uit en thuis gespeeld. Ook wordt er met 2 of 3 teams deelgenomen aan de jaarlijkse dorpen wintercompetitie in de
Bouledrome.
Vanwege de vele gebruikers en om toernooien en uitwisselingswedstrijden te kunnen houden, was 3 banen buiten erg krap geworden
en werd er gezocht naar een oplossing. Na gebrainstormd te hebben, werd besloten op dezelfde plek uit te breiden naar 6 banen.
Na het buitenseizoen van 2009 werd er enthousiast en voortvarend aan het werk gegaan door vele vrijwilligers. Een prachtig resultaat,
6 nieuwe banen, rondom een betegeld pad, de nodige banken, tafels en verlichting. Vrijdag 21 mei 2010 is deze mooie accommodatie
door burgemeester Hans Gilissen onder grote belangstelling  geopend.

Vanaf 1 oktober 2012 spelen wij van oktober tot en met maart binnen in de comfortabele Bouldrome op het Speulpark in Venray.
Van april tot en met september op onze eigen buitenbanen, behoudens bij slecht weer, dan gaan we naar de Bouledrome.
Interesse om bij ons lid te worden om te kunnen genieten van deze mooie sport, het hele jaar door, voor iedereen, jong en oud, kom
het vrijblijvend proberen.

Contactpersonen:
• Voorzitter:
  Toon van Rens       
  Tel.: 0478 - 569 663 of 06 - 2072 0029
  Email: v.rens@outlook.com


• Wedstrijdzaken:
  Jan Derikx
  Tel.: 06 - 3033 3268
  Email: jan.derikx@gmail.com
In 1997 was er het plan van de dorpsraad Heide om het perceel  grond langs de kerk van de beplanting
te ontdoen en er iets anders van te maken. Men had financien gekregen om de kern te verfraaien en
werd het idee aangedragen om daarmee ook Jeu de Boules banen aan te leggen. Op 16 mei 1998
stond er een oproep in het Heds Krentje om te komen helpen met de aanleg van Jeu de Boules banen.
Zo gezegd zo gedaan. Er ontstond al spoedig een nieuwe prachtige aanwinst voor Heide. Een zestal
mannen van Heide gingen aan de slag met het Jeu de Boulen.
De Dorpsraad organiseerde op 22 augustus 1999 een dorpsfeest met als inzet de officiele opening van
Hedse Boulers
Secretariaat:
Begijnhofweg 2
5812 AE  Heide
0478 - 569 663
KvK Venlo: 14119913
Banknr.: NL33RABO0135708184
www.bouledromevenray.nl
info@bouledromevenray.nl
Bouledrome Venray