Er werd begonnen met een groep van ongeveer 12 personen. De eerste 2 jaar gingen we in de winter naar Ysselsteyn, (Roelanzia).
Daar waren ook 2 banen. De derde winter gingen we naar de Heide naar Herman en Mien Janssen. Daar waren 3 banen, en meteen
werd deze groep uitgebreid naar 18 personen.

Intussen was er vanuit de AAP (Alde Aostrumse Prinsen) een mannen groep opgericht.
Bovendien kwam er nog een groep bij, o.l.v. Gerda van Bergen.

Het derde jaar werd er in Oostrum een baan bij gemaakt. Alle groepen breiden zich snel uit. Er zijn intussen in Oostrum
ca. 50 mensen die 1 ŕ 2 keer in de week spelen.
We zijn geen vereniging, maar het contact tussen de groepen is goed.
Ieder jaar op de eerste vrijdag na Sinterklaas hebben we een onderling toernooi met alle Oostrumse groepen. Een sportieve
gezellige dag . Tot en met 2011 was dat in Heide.
Dit jaar voor de eerste keer in de nieuwe Boule Drome.

Enkele leden van ons nemen regelmatig deel aan toernooien in Venray, georganiseerd door JBC 80 Venray.
Ook hebben we sinds nu (november 2012) nieuwe club-shirst met ons eigen logo.
Eind september 2001 werd gevraagd om een jeu de boulesbaan in Oostrum. Met medewerking van de
Dorpsraad en de Gemeente Venray werd een plaats aangewezen aan de Gildestraat, langs het
speelterrein.

Het geld werd verkregen via de Dorpsraad. Met enkele enthousiaste mensen werden 2 banen aangelegd.
Begin oktober was de opening (exacte datum niet bekend).
JBC Oostrum
Secretariaat:
Begijnhofweg 2
5812 AE  Heide
0478 - 569 663
KvK Venlo: 14119913
Banknr.: NL33RABO0135708184
www.bouledromevenray.nl
info@bouledromevenray.nl
Bouledrome Venray