JBC Venray 80
Momenteel telt onze vereniging 45 leden in leeftijd variërend van 24 tot 82 jaar.
Op sportief gebied is JBC Venray 80 een zeer actieve vereniging, hier een overzicht van die activiteiten:
 
verenigingscompetitie
 
verenigingstoernooien
 
organisatie Kermistoernooi in augustus en het Open Venrays in september
 
1 triplet neemt deel aan de nationale competitie zone D eerste klasse
 
2 tripletten nemen deel aan de afdelingscompetitie van afdeling 5
 
1 equipe (9 spelers, zijnde 3 tripletten) neemt deel aan de wintercompetitie van afdeling 5
 
1 equipe (6 spelers, zijnde 3 doubletten) neemt deel aan de wintercompetitie (vriendencompetitie) in Asten
 
gemiddeld 10 doubletten nemen deel aan de onderlinge doublettencompetitie (onder de naam het Vervolg) tussen Venray,
     Boxmeer, Cuyk en Grave.
 
organisatie van de maandelijkse zgn. Eurotoernooi
 
deelname aan toernooien in Nederland en Duitsland
 
trainingen o.l.v. door de NJBB opgeleide verenigingstrainers (de trainers zijn lid van JBC Venray 80)

Het bestuur van JBC Venray 80 is als volgt samengesteld:
  • Diny Janssen Voorzitter
  • Geertjan Windemuller Secretaris
  • Edgar Ikkert Penningmeester
  • Wim Jeucken Wedstrijdzaken
  • Mirjam van den Reek Bestuurslid
Voor meer informatie: www.jbcvenray80.nl
JBC Venray 80 is aangesloten bij de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond)
District Zuidoost, verenigingsnummer 3005.

JBC Venray 80 is opgericht op 28 juli 1980 op initiatief van Drs. C.K. Zuur. JBC Venray 80 startte toen met 22
leden w.o. zowel dames als heren. Vanaf de start was JBC Venray 80 aangesloten bij de NJBB (Nederlandse
Jeu de Boules Bond).
In 1981 werd de locatie Vlakwater (waar JBC Venray 80 speelde tot oktober 2012) in gebruik genomen.
Secretariaat:
Begijnhofweg 2
5812 AE  Heide
0478 - 569 663
KvK Venlo: 14119913
Banknr.: NL33RABO0135708184
www.bouledromevenray.nl
info@bouledromevenray.nl
Bouledrome Venray